Holandia: Zwrot podatku | Krok po kroku | Zasiłek rodzinny | Rozłąkowe | Dodatek do ubezp | EXTRA
Niemcy: Zwrot podatku

HolandiaZwrot podatkuTelefon

Zwrot podatku z Holandii

Holandia jest krajem, w którym Polscy pracownicy chętnie podejmują zatrudnienie. Zwrot podatku z Holandii staje się tematem bardzo aktualnym, wzbudzającym duże zainteresowanie, ale także wątpliwości. Fakt, że powinno się złożyć  zeznanie roczne przed holenderskim urzędem skarbowym jest oczywisty i w większości przypadków bardzo korzystny dla pracowników, którzy pracowali w Holandii legalnie.

Według przeprowadzonych  badań ponad 90% rozliczających się osób otrzymuje zwrot nadpłaconej zaliczki, którą wcześniej pracodawca pobrał  z wynagrodzenia.  

Pomimo tego, że holenderski system podatkowy nakłada obowiązek składania rocznego zeznania obywatelom ich kraju, polscy pracownicy na  chwilę obecną  nie mają takiego obowiązku. Jednak w związku z tym, że generalnie powinno się rozliczać ze swoich dochodów, coraz częściej  zdarza się, że również nasi rodacy otrzymują wezwanie do złożenia rocznego zeznania. Wtedy w wyznaczonym przez urząd terminie muszą się rozliczyć z urzędem. Okres za jaki można się rozliczyć wynosi do  5 lat wstecz! Dzięki takiej możliwości można odzyskać większą cześć nadpłaconej zaliczki, lub nawet całość, jeżeli zrobiło się kwotę wolną od podatku, która się zmienia co roku, ale oscyluje wokół  kwoty 6000 euro.

W związku z tym, ze specyficzne procedury urzędowe, zmieniające się przepisy, oraz bariera językowa przekładają się bezpośrednio na trudności z wypełnianiem wszelkich legislacyjnych formalności, dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania kompetentnej firmie.

Aktualne terminy rozliczeń

Rok podatkowy Termin składania formularzy
2010 do 31/12/2015r.
2011 do 31/12/2016r.
2012 do 31/12/2017r.
2013 do 31/12/2018r.
2014 do 31/12/2019r.
2015 do 31/12/2020r.

Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii (przez pewną część roku), potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie M-biljet Jeżeli byłeś z kolei zameldowany w Holandii przez cały rok, wtedy potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie P-biliet Możemy dla Ciebie zamówić takie druki!

Chcesz odzyskać podatek z Holandii? Nie musisz nawet wychodzić z domu! Obliczymy Twój indywidualny zwrot! To nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje!
Wystarczy wypełnić formularz. W ciągu 48 godzin od przesłania formularza, skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i poinformuje o wysokości zwrotu. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień nasz konsultant odpowie na każde pytanie związane ze zwrotem podatku z Holandii.

Jak rozpocząć procedury pozyskania nadpłaty podatku?

Podstawą do rozpoczęcia procedury rozliczenia podatku holenderskiego jest przedłożenie  kopii holenderskiej karty podatkowej tzw. jaaropgaafu (odpowiednik polskiego pit-u). 

Na jaaropgaafie wyszczególnione są między innymi zarobki brutto, kwota potrąconego podatku i składki na ubezpieczenie społeczne. Dokument ten stanowi podstawę do zwrotu nadpłaty oraz oficjalnie potwierdza, że pracodawca odprowadził za pracownika podatek. Oprócz jaaropgaafu potrzebne będą informacje o statusie pracownika, jego dane osobowe itp.  Informacje te przekazuje się najczęściej na ankietach osobowych w biurze rozliczeniowym.

Pracodawca ma obowiązek wydać jaaropgaf pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego. Najczęściej przekazuje go  w pierwszych dwóch - trzech miesiącach nowego roku, za okres poprzedniego  roku kalendarzowego.  Niejednokrotnie jaaropgaaf wystawiany jest pracownikom  na ich prośbę nawet za okres dwóch, trzech lat wstecz. Zdarza się też, że pracownik ma trudności z odzyskaniem jaaropgaafu, jednak bardzo często za pomocą takich firm jak nasza, można wystąpić z oficjalną prośbą o wydanie takiego dokumentu. Takie działanie bardzo często skutkuje. W najgorszym wypadku można próbować się rozliczyć na podstawie tzw. "pasków płac" Należy jednak zgromadzić je wszystkie.

Holenderski system podatkowy zezwala także na wspólnie rozliczanie się z małżonkiem lub inną osobą, która spełnia odpowiednie warunki W takim przypadku oprócz ankiety i jaaropgafu będą potrzebne inne dokumenty (więcej informacji w sekcji ?pieniądze rozłąkowe") . Korzystanie z tego przywileju jest bardzo atrakcyjne, gdyż dzięki wspólnemu rozliczeniu można otrzymać dodatkowo kwotę w wysokości 2033 euro!

ECR zatrudnił holenderskiego konsultanta podatkowego, który będzie dbał o Wasze rozliczenia i kalkulacje podatkowe, jednocześnie na bieżąco monitorując i informując Was o wszystkich zmianach jakie zachodzą w holenderskim urzędzie skarbowym.

Posiadamy profesjonalne oprogramowanie z bezpośrednim potwierdzeniem z Belastingdienst. Nasza firma, jako jedna z pierwszych już zgłasza deklaracje za rok 2015. Firmy, które nie używają profesjonalnych programów księgowych, nie będą miały takiej możliwości do 15.04.2016! Przechodzimy co roku szkolenia uaktualniające w Belastingdienst.

O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat np. w roku 2016 składamy deklaracje za lata: 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem z urzędem polskim.

Pamiętaj, im szybciej zamówisz i odeślesz uzupełnione dokumenty - tym szybciej możesz liczyć na swój zwrot podatku!

Zmiany w przepisach w Holandii za rok 2015

Jak mogę uzyskać jak najwyższą kwotę zwrotu podatku z Holandii w 2015?

Jeżeli dochody uzyskane w Holandii stanowią 90% wszystkich rocznych dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to osoba taka uprawniona jest do otrzymania ulgi podatkowej.(która do tej pory wynosiła około 300 euro rocznie i była przyznawana automatycznie). Rozliczając się z dochodów holenderskich, należy ujawnić wszystkie dochody (z wszystkich krajów). Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Holandii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym, wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, musi także ujawnić dochody swojego współmałżonka.

Przykład - jeśli zarobiłeś w Polsce 4000 PLN (czyli około 1000 euro) a w Holandii 12000 euro, to łączne twoje dochody wyniosły 13000 euro. Dochód w Holandii wyniósł zatem 90% łącznych zarobków i tym samym kwalifikujesz się do pełnej ulgi podatkowej. Jeśli byłoby inaczej, wówczas tracisz możliwość odliczenia tej ulgi.

Wszystkie dochody osiągnięte poza granicami Holandii, muszą zostać potwierdzone przez polski Urząd Skarbowy, na specjalnym formularzu Belastingdienst. Jeśli podatnik nie dostarczy wraz z rozliczeniem, wspomnianego formularza podbitego przez polski Urząd Skarbowy, pod który podlega, wówczas Belastingdienst nie będzie rozpatrywał takich zeznań podatkowych.

W jaki sposób zadeklarować w Polsce dochody z Holandii w 2015?

Osoba deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy (uzyskane bez pośrednictwa płatnika), zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów holenderskich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG.

Rozliczenia przed polskim urzędem skarbowym również przygotowujemy.

Zanim  złożymy zeznanie warto dowiedzieć w jakiej wysokości podatek zostanie nam zwrócony, tego rodzaju usługę świadczymy za darmo!

Czas oczekiwania na zwrot podatku:

Holenderski urząd skarbowy ma aż 3 lata na to by wypłacić zwrot podatku. Jednak zgodnie z informacjami za  holenderskim urzędem  skarbowym,  a także z  naszego doświadczenia wynika, że  czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku, to okres minimum 3  miesięcy. Z reguły jednak procedura ta trwa od 6 do 12 miesięcy.

Na taki stan rzeczy  nie mamy większego wpływu, jest to uzależnione  od urzędu, który nie realizuje  zwrotu zgodnie z datą złożenia zeznania (reguła pierwszeństwa), rozlicza zeznanie zgodnie z systemem, który  można  określić jako  "wyrywkowy".

Ponadto, urząd deklaruje, że rozliczenie z 2015 roku, przed dniem 31 marca 2016 daje możliwość szybszego otrzymania zwrotu podatku, po 1 lipca 2016. Ta reguła niestety czasami zawodzi, gdyż  rozlicza się coraz więcej osób, co prowadzi do wydłużenia  całego procesu otrzymania pieniędzy.


Po otrzymaniu od Ciebie kompletu dokumentów i po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia, skontaktujemy się z Ciebie i poinformujemy o wysokości zwrotu. Po około 3-6 miesiącach otrzymają Państwo nadpłatę podatkową za dany rok podatkowy.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, czy potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień wystarczy wypełnić formularz” ZADAJ PYTANIE”, a my w ciągu 48h oddzwonimy do Ciebie na własny koszt! Pomożemy Ci w wypełnieniu wszelkich formalności i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Obliczymy Twój indywidualna zwrot! To nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje! Wystarczy wypełnić formularz „Zwrot Podatku”.

Pamiętaj, im szybciej zamówisz i odeślesz uzupełnione dokumenty - tym szybciej możesz liczyć na swój zwrot podatku!

Design Vivid Area