Holandia: Zwrot podatku | Krok po kroku | Zasiłek rodzinny | Rozłąkowe | Dodatek do ubezp | EXTRA
Niemcy: Zwrot podatku

HolandiaNiemcy

Zwrot podatku z Niemiec

W roku 2015 kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 8.472 euro, oznacza to, że jeśli twój dochód (lohn) nie przekroczył tej kwoty to należy ci się cały, potrącony przez pracodawcę podatek. Zamężny/Zamężna kwota wolna od podatku w 2015 jest 16.944 euro.

O zwrot podatku można starać się do 4 lat wstecz czyli:
za rok 2012 do 31.12.2016
za rok 2013 do 31.12.2017
za rok 2014 do 31.12.2018
za rok 2015 do 31.12.2019

Każdy rok przynosi w Niemczech zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatku. Kwoty te mają wpływ na wymiar kosztów, jakie podlegają odliczeniu od podatku od wynagrodzenia. Ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Są to osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub które przebywają na stałe, czyli dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Istnieje możliwość złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w niemieckim urzędzie skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w danym roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekroczą kwoty w wysokości 8.472 Euro. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów, czyli również przychodów uzyskanych w Polsce.

Osoby nie spełniające powyższych warunków podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemic (ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku tych osób niemieckie urzędy skarbowe nie uwzględniają miedzy innymi kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także kwoty wolnej od podatku. Aby móc skorzystać na ulgach podatkowych w Niemczech, konieczne jest zatem złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

To kto może liczyć na zwrot nadpłaty?

Będą to głównie osoby, które osiągały dochody z pracy, a których pobyt w Niemczech był dłuższy niż pół roku oraz takie, których zagraniczne (np. polskie) dochody nie przekroczyły kwoty 4.002. euro rocznie. Osoby te będą mogły zostać opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tak zwanych rezydentów podatkowych, czyli na tych samych zasadach, co Niemcy, tzn. będą zasadniczo miały prawo do ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, itp.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Dla osoby, która przepracowała więcej jak 6 miesięcy i jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, korzystniejsze będzie złożenie deklaracji wspólnie z małżonkiem. Przy takim rozliczeniu należy dodatkowo dostarczyć podbity przez polski urząd meldunkowy formularz z danymi osobowymi oraz - w przypadku posiadania dzieci poniżej 18 roku życia - zaświadczenie o zasiłku na dzieci potwierdzone przez opiekę społeczną.

Warto zaznaczyć, że każda osoba starająca się o swój zwrot podatku jest zobowiązana przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu druk, na którym są wykazane przez polski Urząd Skarbowy jej dochody oraz dochody współmałżonka uzyskane na terenie Polski w danym roku podatkowym. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku stanowi pokaźną sumę.

Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż ok. 6200 euro

 

Pracowałeś w Niemczech? Należy Ci się zwrot podatku! Pomożemy Ci odzyskać twoje pieniądze! Sprawdż jakie to proste!

JAK OTRZYMAĆ SWOJE PIENIĄDZE?

Zapoznanie się z nią zajmie Ci dosłownie chwilkę!

1.) Zamów telefonicznie, bądź mailem druki do uzyskania nadpłaty podatku.

2) Zaraz po otrzymaniu od nas dokumentów, uzupełnij je i wyślij najlepiej listem priorytetowym na adres:
ECR
Ul.Św. Krzyża 11/2A
31-028 Kraków

Pamiętaj, im szybciej zamówisz i odeślesz uzupełnione dokumenty - tym szybciej możesz liczyć na swój zwrot podatku!

Zapoznaj się z opłatami:

Opłaty(bez prowizji i bez dodatkowych opłat)

Zwrot Podatku z Niemiec
Płatność za nasza usługę pobierana jest "z góry"
Jednorazowa opłata, bez względu na wysokość zwrotu

Cenna ustalana indywidulanie,
po konsultacjach
Zwrot podatku z Niemiec - Rozliczenie ze współmałżonkiem
Płatność za nasza usługę pobierana jest "z góry"
Jednorazowa opłata, bez względu na wysokość zwrotu

Cenna ustalana indywidulanie,
po konsultacjach

Bezpłatnie dla klientów ECR:
- Wstępna analiza zwrotu podatku
- Reklamacja zwrotu podatku
- Tłumaczenie pism z Niemieckiego Urzędu Podatkowego
- Prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych z Niemieckim urzędem podatkowym
- Porady i konsultacje

PROCEDURA PRZY OPŁACIE "Z GÓRY":

Wyłożyć pieniądze w złotówkach za naszą usługę od razu przy składaniu dokumentów, to ta procedura będzie idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

Po złożeniu dokumentów do rozliczenia, Niemiecki Urząd Skarbowy wyda w odpowiednim czasie decyzję o wysokości należnego Ci zwrotu podatku (pisemna decyzja, którą otrzymasz na Twój adres domowy z Niemieckiego Urzędu Skarbowego (adres, który widnieje w systemie urzędu).
Wkrótce po wydaniu decyzji, urząd wyśle Ci pieniądze, i tak:

- jeżeli w dokumentach do rozliczenia podałeś numer konta niemieckiego, urząd automatycznie po wydaniu decyzji, przeleje na to konto zwrot podatku. Termin przelewu zależy wyłącznie od urzędu skarbowego.

- jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, czy potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień wystarczy wypełnić formularz „Zadaj pytanie”, a my w ciągu 48h oddzwonimy .Pomożemy Ci w wypełnieniu wszelkich formalności i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zadeklarować w Polsce dochody z Niemiec?

Osoby deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy(uzyskane bez pośrednictwa płatnika) zobowiązana jest złożyż zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów niemieckich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG.

Obowiązek rozliczenia dotyczy:
W przypadku rozliczenia podatkowego(Steuererklärung) obowiązuje w Niemczech ogólna zasada, iż każdy, kto w przeciągu danego roku zarobi więcej niż 8.652 euro na osobę (w przypadku kawalera/panny) lub 17.304 euro na małżeństwo, jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji podatkowej. W niemieckim prawie obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego określany jest terminem „Pflichtveranlagung” (obowiązek rozliczenia podatkowego). Ostateczny termin na oddanie oświadczenia podatkowego w Niemczech to 31 maj danego roku. Rozliczenie podatkowe w Niemczech za rok 2015 musi zostać więc odesłane lub oddane osobiście w urzędzie skarbowym(Finanzamt) do 31 maja 2016.

Ile wynosi zwrot podatku?

Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 1069 euro. Kwoty, o które można się starać znajdują się na karcie podatkowej w pozycjach:
4. (Einbehaltene Lohnsteuer - podatek od dochodów),
5. (Einbehaltener Solidaritaszuschlag - podatek solidarnościowy),
6. (Einbehaltene Kirchensteuer - podatek kościelny).

Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz informacje o rodzinie, a także informacje o dojazdach z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce jak również podróże z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca wykonywania pracy (jeśli nie są pokrywane przez pracodawcę).

Podatnicy stanu wolnego nie ponoszą kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, chyba że są właścicielami/najemcami domu/mieszkania zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Steuernummer

W Niemczech numer identyfikacji podatkowej jest w każdym kraju związkowym (Bundesland) inaczej zbudowany. W zależności od kraju związkowego numer ten zawiera między 10 do 11 cyfr, zapisanych w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się automatycznie wraz z pierwszym rozliczeniem podatkowym, wraz z decyzją z urzędu skarbowego (Finanzamt) lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Numer ten podawany jest podczas rozliczenia podatkowego lub na rachunku, w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, iż małżeństwo otrzymuje jeden, wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Identifikationsnummer

Każdy obywatel Niemiec otrzymał własny numer identyfikacyjny, który można porównać do naszego numeru PESEL. Numer identyfikacyjny składa się w Niemczech z 11 cyfr i jest przydzielany każdemu obywatelowi wraz z narodzinami. Archiwizowaniem numerów identyfikacyjnych zajmuje się Centralny Federalny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern).

Podczas gdy Identifikationsnummer pozostaje całe życie taki sam, Steuernummer zmienia się w zależności od zaistniałej sytuacji. Jeśli zmieniacie przykładowo miejsce zamieszkania, to może się okazać, że będziecie podlegali pod inny urząd skarbowy i dostaniecie nowy numer identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacyjny zostanie w tej sytuacji zaktualizowany i pozostanie bez zmian. Również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego numer identyfikacji podatkowej zostanie zastąpiony przez nowy, wspólny dla obojga małżonków.

Indentifikationsnummer oraz Steuernummer znajdują się w lewym górnym rogu każdego pisma, jakie otrzymacie od Waszego urzędu skarbowego.

Na jakie ulgi mogę liczyć rozliczając podatek 2015 za pracę w Niemczech? (dotyczą tylko osób w związkach małżeńskich, względnie kawalerów posiadających własny dom/mieszkanie w Polsce)

ULGI NA DZIECI(Kinderfreibetrag):

Przysługuje za dzieci nieletnie (poniżej 18 roku życia) lub dzieciom uczącym się (do 25 roku życia) Tylko i wyłącznie gdy nie jest pobierany Kindergeld w Niemczech. Urząd Skarbowy radzi ubiegać się wo zasiłek rodzinny(Kindergeld), który jest korzystniejszy i bardziej opłacalny. W przypadku posiadania dzieci należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag.

Wraz z nastaniem nowego roku zostaje podwyższona kwota odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Kwota ta wzrasta o 600 euro, co oznacza podwyżkę z dotychczasowych 1.308 euro na 1.908 euro. Na każde kolejne dziecko kwota wolna wzrasta o kolejne 240 Euro. Kwota odciążenia uwzględniana jest automatycznie przy rozliczeniu według klasy podatkowej II. Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia kwoty wolnej na kolejne dzieci już w ramach rozliczenia podatku od wynagrodzenia. Zmiany następują od 1go grudnia 2015 r.

Dla kwoty wolnej na dzieci ustalono podwyższenie w 2015 r. z 2.184 euro na 2.256 euro. W 2016 r. kwota wzrosła o dalsze 48 euro i wynosi obecnie 2.304 euro. Dla rodziców rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu.

Dodatkowo do kwoty wolnej na dzieci przyznana została kwota wolna z tytułu opieki i wychowania lub potrzeb nauki zawodu w wysokości 1.320 euro na dziecko. Również ta kwota ulega podwojeniu w przypadku wspólnego rozliczenia rodziców do 2.640 euro.

Kwota wolna na dzieci oraz z tytułu opieki są uwzględniane wyłącznie w sytuacjach, kiedy w wyniku analizy dokonanej przez Finanzamt będą one korzystniejsze niż kwota Kindergeld wypłaconego w bieżącym roku podatkowym.

Kwota wolna na dzieci przysługuje w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18stego roku życia. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań Kindergeld może zostać przyznany do ukończenia przez nie 25go roku życia.

KOSZTY PRODUKTYWNE:

czyli np. Koszty dojazdów do pracy, wyjazdów służbowych oraz inne wydatki związane z wykonywaniem pracy. Ważne, aby gromadzili Państwo rachunki/paragony za benzynę. Można odliczyć kwotę zapłaconą za przejazdy między mieszkaniem a pracą oraz mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce.

Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy:
1. kopie biletów autobusowych,
2. kopie biletów za przejazdy pociągami metrem
3. paragony za paliwo

Koszty w związku z pracą na terenie Niemiec:
1. kopie imiennych rachunków za noclegi.
2. kopie rachunków lub przelewów za media, tj. prąd, woda, telefon, Internet.
3. kopie rachunków za zakup/czyszczenie odzieży roboczej.
4. kopie imiennych rachunków za szkolenia, kursy, egzaminy

Koszty mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce(podwójnego gospodarstwa domowego):
1. zestawienia zjazdów do Polski
2. stan początkowy i końcowy licznika samochodu, którym dojeżdżasz do domu (samochód musi być własnością/współwłasnością podatnika)
3. kopia dowodu rejestracyjnego
4. kopia prawa jazdy
5. kopia ubezpieczania/polisy
6. kopie rachunków za części samochodowe, naprawy
7. kopie rachunków, faktur, paragonów na paliwo. Warto zapłacić za rachunek kartą płatniczą, wtedy ma się dodatkowo potwierdzenia dokonania transakcji zakupu benzyny w razie jak się zgubi paragon
8. kopie imiennych biletów autokarowych lub za przewozy busami z Polski do Niemiec
9. kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
10. kopie przelewów za opłacany czynsz(Miete) lub kopie Abrechnung, na których widnieją koszty mieszkania ściągane z wypłat podatnika.

KOSZTY SPECJALNE np. ubezpieczeń(Socialversicherung, Pflegeversicherung,Krankenversicherung, Lebensversicherung)

ULGI NA UZB ZDROWOTNE

Jeśli chcemy odpisać ulgi od podatku, musimy posiadać ich udokumentowanie, czyli rachunki, paragony, bilety kolejowe, autobusowe, miesięczne itp.

Czy i w jakim terminie muszę się rozliczyć z podatku w Niemczech?

Jeśli jesteś zameldowany w Niemczech, to masz obowiązek złożyć rozliczenie podatku do 31 maja każdego roku. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku – robią to dobrowolnie, żeby otrzymać zwrot podatku.

Jakie dokumenty są konieczne?

Oryginalny Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkowa), jeśli dostawałeś w Niemczech chorobowe bezrobotne, Elterngeld - dołącz decyzje z Arbeitsamtu lub Krankenkasse. Zaświadczenie EU/EWR o dochodach w Polsce z Urzędu Skarbowego. Jeśli masz współmałżonka, wpisz jego dane na zaświadczeniu. Konto niemieckie (KTO/BLZ), jeśli polskie lub inne to tylko w formie IBAN

Otrzymałem chorobowe/bezrobotne/zapomogę Elterngeld - czy muszę to zgłosić do rozliczenia?

Tak, obowiązkowo musisz ujawnić wysokość zasiłku chorobowego z Krankenkasse, wysokość zasiłku bezrobotnego z Arbeitsamt, czy Elterngeld z Familienkasse. Zasiki te mają wpływ na wysokośc zwrotu podatku i nie należy i nich zapominać składając rozliczenie.

Kiedy potrzebuję zaświadczenie o zameldowanie z Polski , a kiedy o dochodach w Polsce?

Najlepiej , każdorazowo przy rozliczeniu w Niemczech załatwić ZAŚWIADCZENIE UE/EOG o dochodach (jeśli były zerowe, to również) z polskiego urzędu skarbowego. Zameldowanie (raczej Zaświadczenie o stanie rodziny w Polsce) potrzebujesz tylko wtedy, gdy chcesz wykazać dzieci.

Ile mam czasu na reklamację?

Masz tylko 1 miesiąc od daty wydanej decyzji. Ważna jest data widniejąca u góry na Steuerbescheid , a nie data otrzymania samej decyzji. W ciągu tego okresu urząd musi otrzymać zażalenie inaczej odrzuci wszelkie skargi, zażalenie czy odwołanie.

Jak długo się czeka na zwrot podatku?

Zwrot podatku realizowany jest w okresie od 3 do 6 miesięcy za dany rok podatkowy. Czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi minimum 6 miesięcy. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Powodu przydzielenia podatników będących pracownikami polskich firm do urzędu skarbowego w Oranienburgu powstały znaczne opóźnienia.

W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

Urząd przesyła zwrot podatku bezpośrednio na Twoje konto. Możesz podać konto złotówkowe lub walutowe. Ważne! Jeśli chcesz zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, koniecznie skontaktuje się znami. Niezbędne w takiej sytuacji jest dosłanie odpowiedniego druku do urzędu skarbowego.

W Niemczech wyodrębniono 6 klas podatkowych:

Przy meldunek w Niemczech osobom samotnym automatycznie przypisywana jest pierwsza klasa podatkowa. W przypadku posiadania dzieci należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag. Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie komibinację klas podatkowych 4/4. Można ją zmienić przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację 3/5. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się starać o drugą klasę podatkową, lecz również w tym wypadku należy dostarczyć odpowiedni wniosek.

Pracodawca pobiera z Finanzamtu raz w miesiącu drogą elektroniczną aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie.

I. Dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).

II. Dotyczy osób samotnie wychowujących (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.077 euro).

III. Dotyczy osób owdowiałych, bądź małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V lub nie pracuje (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.788 euro).

IV. Dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową IV (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).

V. Dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową III (miesięczny dochód wolny od podatku to 105 euro).

VI. Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro).


Design Vivid Area