Holandia: Zwrot podatku | Krok po kroku | Zasiłek rodzinny | Rozłąkowe | Dodatek do ubezp | EXTRA
Niemcy: Zwrot podatku

HolandiaZwrot podatkuTelefon

Zasiłek rodzinny

Praca za granicą wiąże się z formalnościami urzędowymi, które powinno się regulować w państwie, w którym było się zatrudnionym. Każdy kraj określa swoje wymogi, a świadczenia jakie proponuje, są ściśle uzależnione od polityki socjalnej. Jednym z przywilejów z jakiego mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w  Holandii jest zasiłek rodzinny.            

Ubieganie się zasiłek rodzinny wiąże się z przekazaniem do urzędu pakietu niezbędnych dokumentów, na podstawie których  władze wydają odpowiednią decyzje. Zasiłek rodzinny w Holandii jest świadczeniem niezwykle korzystnym z uwagi na to, że  dotyczy on zarówno pełnych rodzin, jak i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłek rodzinny może otrzymać tylko jeden z rodziców będący zatrudniony w Holandii z którego  wynagrodzenia są potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Rodzice nie musza pozostawać  w związku małżeńskim, mogą być po rozwodzie lub w separacji. Istotnym elementem jest fakt, że o zasiłek może się ubiegać tylko jeden z rodziców i  można go pobierać tylko w jednym kraju UE, czyli nie można pobierać zasiłku i w Polce i dodatkowo w Holandii.

Chcąc mieć świadczenia w Holandii, należy zrezygnować z świadczeń w Polsce. Pobieranie świadczenia  w dwóch krajach może  skutkować  koniecznością oddania  pieniędzy i utratą świadczenia w drugim kraju.

Wszystkie dzieci do 16 roku życia mają prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego i jest on wypłacany cztery razy w roku, czyli raz na kwartał. Dzieci  w wieku od 16 do 18 roku  życia uprawnione są do zasiłku pod warunkiem, że się uczą.

Kwota wypłaty zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka. Wypłacana jest  tylko za te kwartały, w czasie których osoba wnioskująca o zasiłek przebywała w pracy w Holandii przez pierwsze 14 dni każdego kwartału czyli: 02-14 stycznia , 01-14 kwietnia , 01-14 lipca oraz 01-14 października.

W trakcie procesu starania się o przyznanie zasiłku urząd może poprosić o udzielenie informacji i dostarczenie oryginałów kilku dokumentów Jest to procedura żmudna, której szczegóły warto powierzyć osobom kompetentnym i zorientowanym w zasadach wyznaczonych przez holenderskie urzędy, bowiem jakiekolwiek opóźnienia w udokumentowaniu wymaganych przez urząd aspektów, może się stać przyczyną wydania decyzji odmownej.

Proces przyznania zasiłku przez holenderski urząd może trwać nawet kilka miesięcy, i uzależniony jest w dużej mierze od tego jak sprawnie pracodawca, polskie instytucje oraz osoba wnioskująca dostarczą wymagane informacje i dokumenty.

Data wypłaty zasiłku rodzinnego

Wypłata zasiłku następuje zawsze po danym kwartale

Dla przykładu podajemy część  listy dokumentów, których może wymagać urząd:

 

Aktualne zwroty zasiłku rodzinnego na dzień 1 stycznia 2016 r. (wszystkie kwoty podane są w euro).

Dzieci urodzone po 1 stycznia 1995 roku.

Wiek dziecka Kwota
0 - 5 lat 197,67 euro na dziecko kwartalnie
6 - 11 lat 240,03 euro na dziecko kwartalnie
12 - 17 lat 282,39 euro na dziecko kwartalnie

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, czy potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień wystarczy wypełnić formularz zamieszczony obok, a my w ciągu 48h oddzwonimy lub wyślij sms'a o tresci " Holandia Kinderbijslag" na numer +48 12 422 25 48, a my oddzwonimy do Ciebie na własny koszt!

Finansowy "dodatek na dzieci"  tzw. "kindgebonden  budget"

Osoby pobierające zasiłek rodzinny z Holandii mają prawo do dodatkowego świadczenia socjalnego, którym jest "kindgebonden budget".  Jest to finansowa zapomoga, którą wypłaca holenderski Urząd Skarbowy lub  w niektórych przypadkach Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB).            

Wysokość dodatku na dzieci

Całkowita kwota dodatku, jaką można uzyskać zależy od rocznych dochodów osoby pracującej w  Holandii, od dochodów  współmałżonka oraz od liczby posiadanych dzieci. Im więcej dzieci się posiada oraz im niższe dochody się uzyskuje, tym większy otrzyma się dodatek.
Dodatek dla dzieci wypłacany jest co miesiąc w formie zaliczki. Pod koniec roku następuje ?wyrównanie" i w zależności od uzyskanych dochodów, urząd podatkowy  albo wypłaca dodatkowe pieniądze lub nakazuje zwrot nadpłaty. Po przyznaniu dodatku  pieniądze przesyłane są zawsze 1 dnia roboczego, po 20 każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Miesięczna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego(kindgebondenbudget) za rok 2016 (kwoty podane są w Euro)

1 dziecko 87 euro
2 dzieci 156 euro
3 dzieci 179 euro
4 dzieci 463 euro
5 dzieci 747 euro

Kto wypłaca i w jaki sposób?

Nowa sytuacja ? Nowa suma do wypłaty !

Zmieniły się w ciągu roku twoje dochody lub sytuacja mieszkaniowa? Przekaż nam te zmiany. My dopasujemy do nich dodatek na dziecko i poinformujemy o tym Belastingdienst. W okresie do 8 tygodni otrzymasz kolejną decyzję wstępną ( voorschotbeschikking ) z nowo naliczoną kwotą do wypłaty.

Na koniec roku - końcowe rozliczenie

Na koniec roku dokonamy końcowego rozliczenia, wtedy są już znane twoje rzeczywiste dochody i możemy określić dokładnie do jakiej wysokości dodatku miałeś prawo. Różnicę pomiędzy wypłaconymi sumami a sumami do których miałeś prawo musisz zapłacić lub też my zapłacimy tobie. Jeśli to ty będziesz musiał dopłacić dostaniesz od Belastingdienst informację z kwotą do zapłaty do zapłaty (terugvorderingsbeschikking)

Sprawdzaj swoje dane

Jeśli twoje dane na przesłanym przez nas, którymkolwiek dokumencie nie zgadzają się zgłoś nam to. Jeśli masz wątpliwości co do przyznanych kwot lub się z nimi nie zgadzasz zgłoś zażalenie.

Co jeśli pracujesz lub mieszkasz za granicą?

Reguły przyznawania dodatku są takie same lecz załatwianie trochę inne. Do obliczenia wysokości dodatku na dziecko brane są wszystkie świadczenia rodzinne które otrzymujesz w Holandii jak i w innym kraju w którym mieszkasz lub pracujesz. Nigdy więc nie dostaniesz więcej niż najwyższa suma świadczeń rodzinnych jakie ci przysługuję według reguł holenderskich lub zagranicy. Jeśli pracujesz lub mieszkasz za granicą obliczymy do jakiej wysokości dodatku masz prawo i wypłacimy. W niektórych przypadkach wypłatą owego dodatku zajmie się SVB, które jest w stanie określić z jakich świadczeń rodzinnych jeszcze korzystasz i wziąć je pod uwagę przy obliczeniu kwoty twojego dodatku na dziecko

Wniosek o dodatku na dzieci za rok 2015 można złożyć do 01-09-2016 roku.
Wniosek o dodatku na dzieci za rok 2016 można złożyć do 01-09-2017 roku.


Design Vivid Area